LOOKING AFTER OUR DEGRADED VELD

Following on from a rates insert on simple ways to help conserve our wildlife in Marloth Park (see marlothparkhonoraryrangers.co.za) we have a new brochure available for Marloth Park to guide property owners to look after the veld.   In it, there is a good identification guide on undesirable plants that must be eradicated.  The brochure explains the best way to do this. Thirty two alien plants are discussed, and there is also an explanation why these plants are a problem. In addition, a concise summary, a definition of what a weed is, and what constitutes a weed in Marloth Park is given.  It also explains how to eradicate these weeds.

There are tips and explanations at the top of each page. A few indigenous wild flowers of Marloth Park to be conserved are illustrated. Finally, although it is hoped to produce a more comprehensive guide to indigenous plants for Marloth Park, a few examples of beautiful shrubs are included in this brochure.

For further information, or to procure a brochure, for a donation of R10, please contact

Joce Gordon (0823065133) or Genie Retief  (0824646618)

 

HOE OM NA ONS BESKADIGDE VELD OM TE SIEN

Daar was reeds ’n bylae tot u munisipale rekening oor eenvoudige maniere om ons wildlewe te bewaar (vgl. marlothparkhonoraryrangers.co.za). As ’n verdere stap in dieselfde rigting, stel ons tans ’n nuwe brosjure vir  Marloth Park beskikbaar wat as handleiding dien vir grondeienaars oor hoe hulle vir hulle veld moet sorg en hoe hulle ongewenste plante wat uitgeroei moet word, kan uitken. Die brosjure verduidelik hoe om dit op die mees doeltreffende wyse te doen.

Twee-en-dertig indringerplante word beskryf, insluitende ’n verduideliking hoekom hierdie plante probleme veroorsaak. Die brosjure bevat ook ’n kernagtige definisie van wat as ’n onkruid beskou moet word en hoe dit op Marloth Park van toepassing is. Daar is ook voorskrifte oor hoe om van onkruid ontslae te raak.

Aan die onderkant van elke bladsy verskyn daar wenke en verduidelikings. Daar is ook illustrasies van ’n paar inheemse veldblomme te vinde in Marlothpark wat die moeite werd is om te bewaar. In die laaste instansie kan daar op gewys word dat terwyl die hoop nog bestaan om ’n meer omvattende gids m.b.t. inheemse plante die lig te laar sien, spog die brosjure met ’n paar pragtige struike om te bewonder.

Ten einde meer inligting te bekom of ’n eksemplaar aan te skaf teen die betaling van R10 as skenking, kan daar in verbinding getree word met:

 Joce Gordon (082 306 5133) of Genie Retief  (082 464 6618).

 

 

 

 

Committee – Peter Craig-Cooper (Chief Honorary Ranger) Genie Retief (2IC) Joce Gordon,

Andrew Hudson, John Webb, Diana van Rensberg (Secretary) Nellie Morgan (Treasurer)