fire40Fire:
Field Security: 0828281043

HR: 083 775 4409
Rangers: 082 802 5894

mamba75Snake removal:
John Webb 079 778 5359
Juan de Beer 060 665 5000
Read: Snake Removal

THE CARE OF PROTECTED AND OTHER TREES

Trees and all other vegetation are precious resources in Marloth Park and we must do all we can to preserve them.  Generally speaking it is against the law to remove any tree from a property without obtaining formal permission from the Conservation Authority.

Protected trees: certain trees are protected under the National Forest Act, 1998 and may not be cut, damaged, destroyed or removed except under an exemption granted by the Minister. In Marloth Park these trees include:

Afzelia quanzensis:  Pod mahogany

Balanites subsp. Maughamii: Torchwood

Breonadia salicina: Matumi

Combretum imberbe: Leadwood

Philenoptera violacea: Apple-leaf

Sclerocarya birrea subsp.caffra: Marula

Parkland:  it is against the law to remove any vegetation from Parkland.

Individual properties: Permissions should be obtained before the removal of any trees of any type having trunk diameter exceeding 10cm. Protected trees require a permit before they may be removed.

The Honorary Rangers will be pleased to advise property owners regarding the care of vegetation and for permission to cut or remove trees from their properties. The Municipal Rangers may also be contacted for assistance on telephone 082 802 5894.

 

DIE VERSORGING VAN BESKERMDE EN ANDER BOME

 

Bome en alle ander plantegroei vorm ’n waardevolle hulpbron in Marloth Park en ons moet alles in ons vermoë doen om hulle te bewaar. Algemeen gesproke, is dit onwettig  om enige boom van ’n standplaas te verwyder sonder om formele toestemming te verkry van die bewaringsliggaam.

Beskermde bome: Sekere bome word beskerm ingevolge die Nasionale Wet op Bosse van 1998, wat beteken dat daardie bome nie afgekap, beskadig, vernietig of verwyder mag word nie, buiten as ’n vrystelling deur die betrokke minister toegestaan word. Die volgende bome wat in Marloth Park aangetref word, verskyn op die lys van bome wat aldus beskerming geniet:

Afzelia quanzensis: Peulmahonie

Balanites  maughamii: Groendoring

Breonadia salicina: Mingerhout

Combretum imberbe: Hardekool

Philenoptera violacea: Appelblaar

Sclerocarya  birrea subsp.caffra: Maroela

Parkgebied: Dis teen die wet om enige plantegroei van ’n parkgebied te verwyder.

Private eiendomme: Toestemming moet vooraf verkry word indien enige boom met ‘n stamdeursnee van meer as 10 cm verwyder word. Die afkap van beskermde bome vereis ’n spesiale permit soos deur wetgewing voorgeskryf.

Die Ereveldewagters sal grondeienaars met graagte van advies bedien oor die versorging van plantegroei en hoe om aansoek te doen vir toestemming om bome af te kap of van hulle eiendomme te verwyder. U kan ook in verbinding tree met die munisipale veldwagters by 082 802 5894.

 

Our vision

hrOur vision is to support and assist the Nkomazi Municipality Conservation Department within Marloth Park with their management strategies and objectives while being an effective volunteer group. 
Read a brief  History of Honorary Rangers and the Conservancy

Who is online

We have 109 guests and no members online