fire40Fire:
Field Security: 0828281043

HR: 083 775 4409
Rangers: 082 802 5894

mamba75Snake removal:
John Webb 079 778 5359
Juan de Beer 060 665 5000
Read: Snake Removal

We call on all property owners of Marloth Park to control alien invasive and exotic plants on their land and surrounding areas.

Alien invasive plants are extremely detrimental to the natural environment.  They utilize our valuable water and spread at an alarming rate as they have no natural enemies.  All stands should be cleared of these plants as a top priority. New national legislation is being introduced and will be enforced from 1 October 2016, making it an offence to have NEMBA (National Environmental Biodiversity Act 2004) category plants on one’s property.  Common alien plants to remove here in Marloth Park are: Parthenium (Famine Weed), Triffid weed, Lantana, Queen of the Night, Goose Foot, Sisal, Donkey’s Ears, Devil’s Backbone, Mother of Thousands, American Agave, Potato Creeper and Madagascar Periwinkle (Vinca).  To recognize these plants visit the display at Field Security or at the Municipal reception. Visit marlothparkhonoraryrangers.co.za and look up the Alien Plants of Marloth Park. For further assistance call Diana van Rensburg ( 0822964477), Genie Retief (0824646618), Joce Gordon (0823065133), Uschi Powell (072 908 0350).

Ons doen ’n beroep op al Marlothparkse  grondeienaars om  uitheemseindringerplanteop hullestandplaseenomliggendeterreineonderbeheer te bring

Uitheemseindringerplante is besondernadeligvir ons natuurlikeomgewing. Hullemaakgebruik van die beskikbarewatervoorraadenversprei teen ’n ontstellende tempo omdathullegeennatuurlikevyande het nie. Daar moeternstigaandaggeskenk word aan die uitroeiing van hierdieplante op allestandplase.

Nuwewysigingsaan ’n  wet wat uit 1983 dateerengemik is op  die bewaring van landbouhulpbronne, sal vanaf 1 Oktobervanjaar van krag wees. Dit verklaar die teenwoordigheid van sekereplante soos in die wetbepaal op ’n persoon se grond as ’n strafbareoortreding.

Plante wat algemeenin Marlothparkvoorkomenverwydermoet word, is die Demoinabossie, Paraffienbos, Lantana, Nagblom, Gansvoete, Garingboom, Donkie Ore, Duiwel se ruggraat , Kandelaarplant, AmerikaanseGaringboom, Aartappelrankeren dieBegraafplaasblom.

Om u te help om die betrokkeplanteuit te ken, kan u die uitstalling by Field Security of die een in die ontvangslokaal van die plaaslikemunisipalekantoorbesoek. U word ookaanbeveel om die webtuistemarlothparkhonoraryrangers.co.zate raadplaag, waar u op “The Alien Plants of Marloth Park” kan klik.

Diana van Rensburg (082 296 4477), Genie Retief  (082 464 6618), Joce Gordon (082 306 5133) en Uschi Powell (072 908 0350) staanookgereed om aan u verderebystand te verleen.

 

Our vision

hrOur vision is to support and assist the Nkomazi Municipality Conservation Department within Marloth Park with their management strategies and objectives while being an effective volunteer group. 
Read a brief  History of Honorary Rangers and the Conservancy

Who is online

We have 107 guests and no members online