fire40Fire:
Field Security: 0828281043

HR: 083 775 4409
Rangers: 082 802 5894

mamba75Snake removal:
John Webb 079 778 5359
Juan de Beer 060 665 5000
Read: Snake Removal

To enable us to have good grass cover in Marloth Park, purchase and plant pre-packed locally indigenous grass seed. Please contact:

Penelope Mayson 082 4017051This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Each packet contains 500g grass seed.  Cost: R90.00.  Coverage: 20 square meters.

Seed mixture: There are four varieties of seed, all indigenous to Marloth Park, sold as a mixture: Panicum maximum, Eragrostiscurvula, Cenchrusciliaris and Digitariaeriantha.

To rehabilitate the veld on your property, try to keep the grass protected until it has seeded, if possible. Each packet of grass seed comes with sowing instructions. You may find that some of the seed may only germinate a season from now.  This is a natural growing phenomenon.

 If you need any more information please contact:

Joce Gordon 0823065133 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Genie Retief 0824646618 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GRONDEIENAARS KAN HELP OM NUWE GRASBEDEKKING IN MARLOTHPARK TE VESTIG

Die geheim om weer ’n grastapyt in ons dorp te verkry, lê in die saai van plaaslike, inheemsegrassaad wat u in voorafverpaktevorm kan bekomdeur in verbinding te tree met Penelope Mayson (082 401 7051 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Elke pakkiebevat 500g grassaad. Prys: R90.00. Bedekking: 20 vk. m.

Saadmengsel: Viersaadvariëteite — almalinheemsaanMarlothpark — is as ’n mengselbeskikbaar in elkepakkie. Die variëteite is Panicum maximum, Eragrostiscurvula, CenchrusciliarisenDigitariaeriantha.

Om die rehabilitasie van die veld op u eiendom te bespoedig, is dit belangrik dat u, indienmoontlik, die grasbeskermtotdat dit saadgeskiet het. Aanwysingsoor hoe u te werkmoetgaan om die gras te saai, word saam met die pakkiesvoorsien. U mag bevind dat daar van die saad is wat eers ’n seisoen van nouafontkiem. Dis heel natuurlik.

Die volgendepersone kan u met verdereraadbedien:

            Joce Gordon          082 306 5133, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Genie Retief           082 464 6618, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our vision

hrOur vision is to support and assist the Nkomazi Municipality Conservation Department within Marloth Park with their management strategies and objectives while being an effective volunteer group. 
Read a brief  History of Honorary Rangers and the Conservancy

Who is online

We have 87 guests and no members online