fire40Fire:
Field Security: 0828281043

HR: 083 775 4409
Rangers: 082 802 5894

mamba75Snakes:

Field Security 0828281043

Famine Weed

Famine Weed  (Parthinium hysterophorus)

Home Owners of Marloth Park are urged to take note of a serious invasion of Famine Weed. All attempts must be made to control this invader. It invades roadsides, water courses and overgrazed land.

Health Risk!

The presence of parthenin in the plant, which is a nerve depressant, poses a major health hazard.

Regular contact with the plant, usually over a prolonged period, produces allergenic dermatitis and asthma in humans.

Important!

Parthenium weed can germinate, grow, mature and set seed in 4 weeks.

Always wear protective clothing, goggles and gloves when handling this plant.

How to Control this Weed?

Pull the plant out from the root before flowering. Burn once dry.

Spray all emerging plants with a registered herbicide such as Garlon or Viroaxe.

Once flowering, cut the flowers carefully and put these in bags until the flowers and seeds have dried. Pull out the remaining part of the plant.

Do not slash as it spreads seeds.

Seeds can continue to germinate for 7 years.

It is truly a Frankenstein plant, an unwanted and relentless gate crasher in our country.

For colour photographs, please visit www.marlothparkhonoraryrangers.co.za

If you have a serious infestation on your property, please contact Uschi Powell at 072 908 0350

DEMOINABOSSIE LAAT ROOI LIGTE FLIKKER

(Parthenium hysterophorus deur Omgewingsake as "Hongersnoodonkruid" beskryf)

Marlothpark se huiseienaars word daarop attent gemaak dat ons deur 'n ernstige inval van die demoinabossie bedreig word en dat alles in die werk gestel moet word om hierdie indringer hok te slaan. Dit kom teen 'n verbysterende  tempo op langs ons paaie  en op oorbeweide grond.

Gesondheidsrisiko!Parthenin, 'n aktiewe bestanddeel van die plant, tas die senuweestelsel aan en hou 'n ernstige gesondheidsgevaar in. Gereelde  aanraking met die plant oor 'n lang tydperk kan 'n allergene huidontsteking (dermatitis) en asma tot gevolg hê.

Belangrik!Die demoinabossie ontkiem, groei, bereik wasdom en skiet saad in die kort tydsbestek van vier weke. Dra altyd beskermende klere, skermbrille en handskoene wanneer die plant gehanteer word.

Hoe om hierdie onkruid in bedwang te hou.  Trek die plant uit die grond voordat dit blom.Verbrand dit sodra dit droog geword het. Sprei alle plante wat opkom met behulp van 'n geregistreerde onkruiddoder soos Garlon en Viroaxe. Die plante wat reeds geblom het, moet versigtig afgesny word en in sakke gehou  word omtdat die blomme en die sade droog geword het. Trek die oorblywende deel van die plant uit. Moenie 'n klapaksie uitvoer nie omdat dit die sade sal laat versprei. Sade kan voortgaan om te ontkiem vir sewe jaar. Dit besit die eienskappe van 'n plantaardige Frankenstein — niks beter as 'n meedoënlose ongenooide gas in ons land nie.

Kleurfoto's van die kalant is te sien op ons webtuiste, www.marlothparkhonoraryrangers.co.za.  Indien u te kampe het met 'n grootskaalse indringing van die onkruid op u standplaas, kan u in verbinding tree met Uschi Powell by 072 908 0350 wat u sal bystaan.

 
 

Bats

(Download as pdf)

Bat basics:

Two groups in South Africa: the bigger fruit bats and the smaller insect eating bats.

Fruit bats are never found in roofs.  They have a good sense of smell and big eyes and have excellent eyesight. They have no tail.   Insect-eating bats have strange face structures that help them navigate by using sound (echo-location).   They all have tails.   There are no vampire bats in Africa.

There is a very high death rate among young bats, especially as they have to learn the skills to fly. Only one baby is born per year.  Most bats live in stable colonies and many retain life-long bonds with their mothers.

Read more: Bats

Marloth Park Honorary Rangers Winter Fair 2017

(Download as pdf)

It is that time of the year again! For the first time, we have built a partnership with BUCO hardware and would like to thank them for their generosity. The fair will be held at Henk van Rooyen Park from 09.00 to 16.00

We promise you a day of education, fun and entertainment for the whole family. Entry fees are R15 for adults and R10 for children under the age of 15.

A variety of events are on offer which include the following:

- Stalls

- Wild life displays including SAN Parks & Lowveld Venom Suppliers

- Beer Garden with live entertainment

- Food Court

- Auction

- Competitions and prizes – including our famous and popular bottle draw!

For stall holder enquiries please contact:Penelope Mayson 082 401 7051 /This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proceeds go towards environmental and conservation projects within Marloth Park. We invite you all to come and share a fun filled day with us.

Marloth Park Ereveldwagters Winter Kermis – 8 Julie 2017

Dit is weereens daardie tyd van die jaar! Vir die eerste keer het ons ‘n vennootskap met BUCO hardeware aangegaan en ons wil hulle hartlik bedank vir hulle vrygewigheid. Die kermis sal by Henk van Rooyen Park plaasvind van 09.00 tot 16.00

Ons beloof u ‘n dag van leersaamheid, pret en vermaak vir die hele gesin. Toegangs fooie is R15 vir volwassenes en R10 vir kinders onder die ouderdom van 15.

A verskeidenheid van aktiwiteite word aangebied soos die volgende:

- Stalletjies

- Omgewings uitstallings insluitende San Parks en Lowveld Venom Suppliers

- Bier Tuin met lewendige orkes

- Voedsel stalletjies

- Veiling

- Kompetisies en pryse – insluitende ons beroemde en populêre bottel trekking!

Vir stalletjie huur navrae contact asseblief:Penelope Mayson 082 401 7051 /This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opbrengste sal toegewy word aan omgewings en bewaring projekte in Marloth Park. Ons nooi almal uit om ‘n dag van pret saam met ons te deel.

Snippets and Tips

Snippets and Tips.
Following good rains Marloth is looking green and lush, but much of the greenery is not edible for
our animals. We still need to ask property owners to continue the planting of grass seed.
Alien plant removal is going well with the help of many people. However, much still needs to be
done. We can advise owners as to which plants to remove from their property.
Easter will soon be upon us with the influx of many visitors who we sincerely hope have a wonderful
time in our beautiful place.
Please would homeowners assist us by advising guests not to hand feed the animals.
Although they may appear tame, they are still wild. Some instances observed are: Feeding Zebra
while standing in a group of the animals, handfeeding Ostrich and allowing children to attempt to
feed Warthog that have piglets. Feeding of Primates should not be done at all as Baboons and Vervet
Monkeys become extremely aggressive over time. They could attack and seriously injure someone.
There have already been instances of aggressive behaviour by baboons towards people in Marloth
Park.
Please visit our Stall at the Easter Fair at Marlothii Trading Post. See our exhibits and we will gladly
help you with any queries you may have.
Brokkies en Wenke.
Na die goeie reën lyk Marloth groen en welig, maar baie van die groenigheid kan nie deur ons diere
gevreet word nie. Ons vra nog steeds dat grond eienaars sal aanhou op gras sade te plant.
Die verwydering van uitheemse plante gaan goed met die hulp van baie mense, maar daar is nog
baie werk wat gedoen moet word. Eienaars kan ons gerus kontak indien hulle advies nodig het vir
watter plante verwyder moet word.
Paasfees gaan binnekort met ons wees en dit gaan gepaard met ‘n instroming van baie besoekers.
Ons hoop van harte dat hulle ‘n wonderlike tyd in ons pragtig dorp gaan geniet.
Ons versoek huis eienaars om ons te help deur nie toe te laat dat gaste die diere met die hand
probeer voer nie. Selfs al lyk hulle mak, is dit nog steeds wilde diere. ‘n Paar voorbeelde wat ons al
opgelet het is die volgende: Om Sebras te voer terwyl die diere mense omring, pogings om volstruise
met die hand te voer en om toe te laat dat kinders probeer om vlakvarke te voer wat kleintjies het.
Die voer van bobbejane en ape word ten sterkste afgekeur omdat hierdie diere met die tyd verskriklik
aggresief word. Hulle kan mense aanval en baie ernstige beserings veroorsaak. Ons het alreeds
kennis geneem van bobbejane se aggressiewe gedrag teenoor mense in Marloth Park.
Kom kuier gerus by ons stalletjie tydens die Paasfees mark by Marlothii Handelspos. Kyk na ons
uitstallings en ons sal graag help met enige navrae.

Our vision

hrOur vision is to support and assist the Nkomazi Municipality Conservation Department within Marloth Park with their management strategies and objectives while being an effective volunteer group. 
Read a brief  History of Honorary Rangers and the Conservancy

Who is online

We have 77 guests and no members online