New!!

Bird walks:  For details of the next bird walk please click here

Advance notice: Winter Fair on July 6th

fire40Fire:
Field Security: 0828281043

HR: 083 775 4409
Rangers: 082 802 5894

mamba75Snake removal:
John Webb 079 778 5359
Juan de Beer 060 665 5000
Read: Snake Removal

MARLOTH PARK HONORARY RANGERS / EREVELDWAGTERS

072 883 9100 /
Web site: www.marlothparkhonoraryrangers.co.za
Facebook: https://www.facebook.com/marlothparkhonoraryrangers
Click 'refresh' if any item is slow to load

 For a list of printable newsletters, click here

Game removal May 2015 - Afrikaans

Grootskaalsevangs van diereom veld te red : courtesy Jacque De Villiers/ Bos Nuus

Allepartyewatbelang het by natuurbewaring in Marloth Park het eenparigooreengekomdat ’n ongekendeverwydering van wild onderneemsalmoet word omteverhoeddatdiere op’n massieweskaalvan hongervrek en omonsweiding ‘n kanstebiedomteherstel.

Die huidigebeskikbaarheid van weidingstaan tans op slegs 3,9 ha per kop in vergelyking met die aanvaardestandaard van 8 ha per dier end an alleenindien die toestand van weidingbevredigend is. Die afhaal van dieresaldaaromselfs op ’n groterskaalmoetgeskied as waarophierdieberekeningneerkom, as gevolg van die geweldigeagteruitgang van weiding in Marloth Park. Die mikpunt is daaromgestel op 11 ha per eenheid.

As onskom by getalle, betekenditdat 20 kameelperde, 30 koedoes, 25 sebras, 150 vlakvarke, 22 blouwildebeeste en 550 rooibokkeverwydersalmoet word. Gebaseer op geskattetotalevir 2014 en groeikoerseaanvaardeur die provinsialeParkagentskap, salditonslaat met ongeveer 20 kameelperde, 37 koedoes, 23 sebras, 45 vlakvarke, 22blouwildebeeste en 74 rooibokke.

Daarbestaankonsensusdatsodanigedrastieseoptrede die enigsteuitweg is indienons die plantegroei in staatwilstelomteherstel

Die algemenegevoel was dat die vangs en verwydering van die diereverkieslik is bouitdunning met behulp van vuurwapens in die residensiëleomgewing van Marloth Park in die lig van die dorp se geskiedenis en die emosieswatdaardeurgaandegemaak word. Daarkanegtergeenwaarborgegegee word datsommige van die diereniegeskietsalmoet word nienaafhandeling van die vangproses.

Die prosedurewatgevolgsal word valbinne die bepalings van die Wet op Vleisveiligheid en stem ooreen met etieseverpligtingevir die verwydering en bemarking van sowelwilsvleis en lewendediere.

Grondeienaars en die algemenepubliek word versoekom met die betrokkeowerhedesaamtewerk en toe telaatdat die vangssy gang gaansonderinmengingomteversekerdat die diere so min as moontlikstresondervind.

 

Game Removal May 2015

A meeting was held in March 2015 at the municipal building in Marloth Park to discuss the 2015 game removal Program. Consensus was reached by all members present (NKLM, MTPA, Honorary Rangers, Conservancy, Marloth Wildlife Fund, Care 4 Marloth, MPPOA and a State Vet) on the need for drastic game reduction this year. Not only to prevent huge loss of game by starvation but also to give the veld in Marloth Park a chance to recover and rehabilitate.

Game removal May 2015 - Afrikaans

Read more: Game Removal May 2015

WE NEED YOUR HELP: February 2015

THE HONORARY RANGERS NEED YOUR HELP!

The Marloth Park Honorary Rangers are a group of volunteer property owners who offer their time, expertise and resources while working to a code of conduct for the benefit of conservation and the environment in Marloth Park and Lionspruit.  We plan and carry out all projects and activities, as and when needed.

We fall under the auspices of the municipal conservation department and all applications, to become Honorary Rangers, are signed by the Municipal Manager. We are also proud to provide support to the Marloth Park Municipal Rangers.

We encourage property owners who would like to make a contribution in Marloth Park, to join the Honorary Rangers team.  A variety of skills are needed such as managerial, technical, administrative, financial, computer and fund-raising.  Knowledge of fauna and flora and the environment would be very useful.

Read more: WE NEED YOUR HELP: February 2015

HELP CONSERVE OUR WILDLIFE: December 2014

SIMPLE WAYS TO HELP TO CONSERVE OUR WILDLIFE IN MARLOTH PARK

If we don’t conserve the soil we have no vegetation. Without vegetation we have no animal life. 

WHAT HAPPENS WHEN WE SWEEP OUR PROPERTIES BARE AND CLEAN?

  • We encourage snakes and scorpions and other less desirable visitors to seek shelter in our houses or verandas as there is no other cover nearby outside.
  • Pioneer plants (often weeds) take over to try to bind the soil and protect it from wind, sun, rain.
  • We lose the fallen leaves which help to keep moisture and nutrients in the soil and prevent over-heating of the ground. They also prevent weeds from taking hold.
  • We encourage soil erosion.

Did you know that grass cools the area where you live?   On a hot summer day, grass can be 10-14 degrees cooler than bare soil and up to 30 degrees cooler than concrete or stone chips on your drive-way or around your house.

Read more: HELP CONSERVE OUR WILDLIFE: December 2014

Our vision

hrOur vision is to support and assist the Nkomazi Municipality Conservation Department within Marloth Park with their management strategies and objectives while being an effective volunteer group. 
Read a brief  History of Honorary Rangers and the Conservancy

Who is online

We have 112 guests and no members online